พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกหนึ่งสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่บริเวณพลับพลาพระราชพิธีมุมถนนราชดำเนิน สถานที่นี้สร้างในปี พ.ศ. 2533  ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับพระที่นั่งกง มีแท่นฐานหินอ่อนรองรับ ๒ ชั้น ด้านหลังพระบรมรูปเป็นฉากรูปพระวิมาน อันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พื้นฉากด้านหน้าเป็นหินอ่อนเรียบ

สถานที่นี้เป็นที่ตั้งของรูปหล่อด้วยสำริด ประทับบนพระที่นั่งสูงขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นที่รับราชอาคันตุกะจากต่างประเทศอื่นๆที่มาเยือนประเทศไทยอีกด้วย
สำหรับพื้นที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดโล่งให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อน โดยมีต้นไม้สองข้างทางให้ความร่มรื่นเป็นอย่างดี โดยมีเก้าอี้ให้บริการนักพักผ่อนเป็นจุดๆ

This entry was posted in + ภาคกลาง, กรุงเทพ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply